Finansal Eylem Derneği siyasal partilere ‘af yasası’nın iptali için dava açtı

KKTC genelinde kaynağı belirsiz mali kaynaklarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla kısa bir süre önce kurulan Finansal Eylem Derneği, 33/2023 sayılı Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası’nın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’nde bugün dava açtı.

Finansal Eylem Derneği, hesaplarını vermemiş, hesaplarını verememiş ve/veya hesapları denetlenmemiş siyasal partilere belirli bir dönem için olsa dahi, özel bir af getirilecek şekilde yasa yapıldığını, söz konusu af yasasının Anayasa’daki hukukun üstünlüğü yanında, eşitlik ilkesine ve sair Anayasa maddelerine aykırı olduğunu savunarak, yasanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa’ya göre hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamayacağını ve bu kuralların yasama, yürütme ve yargı organlarını, Devlet yönetimi makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu hatırlatan dernek, yasayla siyasal partilerin mali denetimleri sonucu ortaya çıkması muhtemel, potansiyel ağır suçların, partiler tarafından ‘kısmen’ işlenmesi durumunda, suçun ağır bir suçtan basit bir kabahat seviyesine indirildiğini kaydetti. 

Yasanın belirli bir süre için de olsa kayıt dışılığı meşrulaştıracağını vurgulayan Finansal Eylem Derneği, UBP eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün’ün hesabında 16 milyon TL’ye yakın para bulunduğunu, Özgürgün’ün söz konusu paranın “Parti Seçim Parası” olduğuna ilişkin demecine rağmen, bu yasadan sonra bu paranın kaynağının denetlenmesinin de mümkün olmayacağını bildirdi.

Dernek, 33/2023 sayılı Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası ile Finansal Eylem Derneği’nin kaynağı belirsiz mali kaynaklarla ve kayıt dışılıkla mücadele etmesinin önüne engel koyulduğunu, yasayla Anayasa’nın pek çok maddesinin ihlal edildiğini, evrensel hukuk teamüllerinin ve Anayasa’nın çizdiği sınırların dışına çıkılarak yasa yapıldığını belirtti.